Wybierz klub
Menu
Kup karnet Zaloguj się

Ważna informacja dotycząca Twojego klubu Saturn Fitness

Drogi Klubowiczu,  

dnia 11.05.2024 r. nastąpiło połączenie spółki Saturn Fitness Group Sp. z o.o. ze spółką Benefit Systems S.A.

Co najważniejsze Twój klub fitness dalej funkcjonuje bez zmian pod tą samą marką, z tym samym zespołem, ulubionymi instruktorami oraz trenerami. Nadal masz dostęp do wszystkich usług, zgodnie z Twoją umową i możesz korzystać z nich na dotychczasowym zasadach. 

Co się zmieniło w związku z połączeniem?

  • Operator klubów Saturn Fitness. Nowym operatorem Twojego klubu jest Benefit Systems S.A.;
  • Administrator danych, którym aktualnie jest Benefit Systems S.A.;
  • Kontakt do Działu Obsługi Klienta (dok@fitness.benefitsystems.pl , tel. 22 487 81 33);
  • Wygląd strony internetowej.


W przypadku pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

Do zobaczenia w klubie!

 

 

Nota prawna

 

W dniu 11 maja 2024 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował połączenie spółki Saturn Fitness Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-934), ul. Arkuszowa 18, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989995, REGON: 522994500, NIP: 1182247148 (spółka przejmowana) ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Europejskim 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, REGON: 750721670, NIP: 8361676510 (spółka przejmująca). Połączenie nastąpiło w wyniku przeprowadzenia procedury połączenia przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której nastąpiło przeniesienie całego majątku spółki Saturn Fitness Group Sp. z o.o. na spółkę Benefit Systems S.A.

 

Na skutek opisanej powyżej procedury połączenia, z dniem 11 maja 2024 r. spółka Benefit Systems S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Saturn Fitness Group Sp. z o.o. wynikające m.in. z zawartej z Tobą umowy, w związku z czym doszło do zmiany nazwy i adresu siedziby administratora Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Oznacza to, że od dnia 11 maja 2024 r. administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa.

 

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez mail: daneosobowe@fitness.benefitsystems.pl lub listownie pod adresem Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w celach: i) związanych z wykonaniem łączących nas umów, w tym w szczególności o świadczenie usług klubu; ii) związanych z realizacją obowiązków prawnych; iii) związanych z formami weryfikacji tożsamości; iv) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach: dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami; ułatwienia korzystania z naszego serwisu; marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie; prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych; prawo żądania sprostowania danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, o tym, w jaki sposób administrator przetwarza dane osobowe, zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności dostępną pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/